Isskulptering med Öppet Hav

Isskulptering

Isskulptering är en avspänd och kreativ aktivitet som skapar fin teamkänsla för deltagarna. Denna kreativa aktivitet går att genomföra året runt.

Ni delas in i grupper där varje grupp har ett isblock och verktyg för att skulptera med. Under aktiviteten hjälper instruktörerna till med råd och tips för att ni skall få det bästa ut av ert block.

Aktiviteten går att utföra när som helst på året. Rekommenderat antal per block är 4-5 personer.

Tidsåtgång cirka 1,5 timmar.
Startavgift per block är 2 000 kronor.
Priset per person är 295 kronor.

Alla priser är exklusive moms. Arrangeras i samarbete med Öppet Hav.