Hoppa till innehåll

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev! Prenumerera här >>

Skulptur i natur

Utställning i det fria
Permanent utställning
Foto av Jaume Plensas verk Ainsa IV från 2012
Jaume Plensa, Ainsa IV, 2012
Lars Nilsson, Pojke, 2012

Entré

Skulptur i natur
Vuxna, studerande och seniorer (65+) 50 kr.
Art.Pass-innehavare och unga (0-17 år) gratis.
Karta med guidning
Köp kartan med information om varje verk i vår reception

Skulptur i natur är Artipelags permanenta utomhusutställning. Verken går att se utmed promenadstråken i de omgivande skogarna och ängarna, vid strandkanten och på entrégården.

Som namnet antyder handlar Skulptur i natur om det samspel som uppstår när konst placeras i naturen och inte som brukligt i den neutrala vita kuben. Ett samspel som alltid varit av stor vikt på Artipelag, inte enbart via konstens placering utan även genom arkitekturen och sättet naturens element både tar plats inomhus och släpps in genom väggar och tak.

Skulptur i natur inkluderar konstverk av nordiska såväl som internationella konstnärer. I den permanenta samlingen ingår Tal R, Jaume Plensa, Maria Miesenberger, Berlinde De Bruyckere, Lars Nilsson, Klara Kristalova, Joel Fisher och Per Kirkeby m fl.

Skulptur i natur är en pågående process och det tillkommer kontinuerligt nya verk, både permanenta och inlånade. Dessutom flyttas verk med jämna mellanrum till nya omgivningar för att skapa nya sammanhang och upprätthålla utställningens dynamiska format.

Skulpturparkens nya konstverk

Bigert & Bergströms Solar Egg presenteras som en permanent skulptur i Skulptur i natur. Dess placering, på en berghäll invid Baggensfjärdens vattenbryn, tros bli ett landmärke för Artipelags besökare, vare sig de kommer landvägen eller med båt.

Första gången Solar Egg visades på Artipelag var i samband med konstnärsduon Bigert & Bergströms utställning 2017. När skulpturen nu återuppförs är det som en skulptur i den permanenta utomhusutställningen Skulptur i natur.

Solar Egg producerades ursprungligen av konstnärsduon Bigert & Bergström (Mats Bigert, f.1965 och Lars Bergström f.1962) på uppdrag av Riksbyggen och placerades i Kiruna. Skulpturen var då en social skulptur i form av en bastu, där Kirunas invånare kunde träffas och diskutera den stadsomvandling som staden stod inför i samband med utvidgningen av järnmalmsbrytningen.

Skulptur – Bigert & Bergström: Solar Egg

Praktisk information

Per Kirkeby, Minnesmärke, 1997
Ulrika Sparre, Kvinnlig energipunkt, 2018
Lars Nilsson, Pojke, 2012
Berlinde De Bruyckere, Rodt, 6 januari, 2012