Hoppa till innehåll

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev! Prenumerera här.

OBS! Söndag 23 juni stänger Artipelag 15:00. För alla med biljetter till Scensommarföreställningen är Artipelag öppet fram tills konsertens start.

Skulpturutställning öppnar i Artipelags natur

Lagom till sommaren vidgas den konstnärliga upplevelsen på Artipelag. Den pågående huvudutställningen Bloomsbury Spirit inne i konsthallen får ett syskon utanför dess väggar – Omvägar / Detour. Här tillförs skogen, vattenbrynet och ängarna skulpturer som bäddas in i naturen och besökare får en möjlighet att utforska både omgivningarna och konstverkens samspel med miljön.

Omvägar
Omvägar.

Artipelag har sedan starten för sex år sedan etablerat sig som ett konstmuseum med ett särskilt förhållande till naturen. Byggnaden med sitt sedumtak, tjärade träväggar och stora panoramafönster karakteriseras av en öppenhet mot utsidan. Vi brukar i detta avseende beskriva vår konsthall som ett ”green room”, ett slags växthus för konst.

Naturen har också satt spår i Artipelags konstfilosofi. I ett flertal av våra utställningar har aspekter av den nordiska romantiska traditionen varit vår fokuspunkt. Det gäller exempelvis Platsens själ, Ingen människa är en ö samt Earth Matters, men också Bigert & Bergströms utställning I stormens öga, där ekologi och hållbarhet stod i centrum. Genom att nu installera konst utomhus tar vi ett nytt steg i symbiosen mellan konst och natur.

Utställningens svenska titel Omvägar och engelska titel Detour är här inte förknippat med ett vägarbete eller ett hinder för att komma direkt mot målet. Hos oss förknippas orden med en positiv upplevelse, likt de gör när det inom turism talas om intressanta avstickare och udda upplevelser.
– Bo Nilsson, konstchef på Artipelag.

De konstnärer som deltar i den första etappen av Omvägar / Detour har alla ett särskilt förhållande till naturen och deras verk präglas av att de ser ett levande väsen i den. Trots denna genomgående likhet skiljer sig verken påtagligt åt i materialval, förhållningssätt och inte minst storlek, då de sträcker sig mellan 50 centimeter och 10 meter upp mot himmelen.

Flertalet av konstnärerna är svenska och inkluderar Charlotte Gyllenhammar, Maria Miesenberger och Kennet Williamsson. Våra nordiska grannländer representeras genom Per Kirkeby, Tal R och Idun Baltzersen. Även Eva Schlegel och Jaume Plensa är, trots brist på direkt koppling till den nordiska identiteten, relaterade till den nordiska romantiska traditionen och dess fundamentala inställning till naturen som ett besjälat territorium.

Under påföljande år kommer installationerna av konst runt Artipelag att befinna sig i ständig förändring, där vissa verk kommer att ha en lång livslängd, medan andra kommer att bytas ut. Syftet med dessa förändringar är att skapa en dynamik i våra omgivningar och i konstupplevelsen.

Omvägar / Detour är alltså ett utställningskoncept i konstant förvandling och det rör sig utanför byggnadens arkitektoniska gränser. Det utforskar relationen mellan konst och natur och bjuder in till att sondera de platser som omger Artipelag. Som en resa i ett fysiskt, men också fiktivt landskap, med ett komplext sökande efter nivåer som kan knyta an till landskapets mänskliga aspekt. En omväg, en riktning utanför huvudvägen, där vi möter allt från geologi till biologi, astronomi till holistiska världsåskådningar.

Om utställningen

Medverkande konstnärer under 2018 är Idun Baltzersen, Joel Fisher, Charlotte Gyllenhammar, Per Kirkeby, Klara Kristalova, Maria Miesenberger, Lars Nilsson, Jaume Plensa, Tal R, Eva Schlegel, Ulrika Sparre och Kennet Williamsson.

Omvägar / Detour i dess nuvarande form öppnade den 7 juni och avslutas den 4 november.

Länkar

Presskontakt

Gustav Idhammar, gustav.idhammar@artipelag.se, tel +46 (0)70-710 53 55

Om Artipelag
Artipelag är en världsunik mötesplats där konstutställningar, kulturella aktiviteter, arkitektur, musik, eventmöjligheter, svensk design och god mat lever sida vid sida med den vackra skärgårdsmiljön. Artipelag är beläget på Hålludden som ligger på Värmdö, ca 20 min med bil från Stockholms city. Byggnaden omfattar 10 220 kvm och är varsamt placerad bland tallar och klippor med storslagen utsikt över Baggensfjärden. Artipelag är ritat av den framlidne arkitekten Johan Nyrén.

Publicerad: