Hoppa till innehåll

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev! Prenumerera här.

Land Meets Water

Bild: Olaf Otto Becker Sineriaq, Greenland 07/2005 70°25’49’’ N, 51°02’08’’W, © Olaf Otto Becker.

Land Meets Water – Europeisk och amerikansk fotografi från 1860 till idag
TID: 29 maj till 27 september 2015
PLATS: Artipelag, Värmdö
GÄSTCURATOR: Peter Galassi
ASSISTERANDE CURATOR: Frida Andersson

OM UTSTÄLLNINGEN:
Land Meets Water – Europeisk och amerikansk fotografi från 1860 till idag kan ses som en uppföljare till flera av Artipelags tidigare utställningsproduktioner med naturen och dess konstnärliga uttryck som det centrala temat. I denna utställning, där fotografin befinner sig i fokus, är dock perspektivet på en mer fundamental nivå genom mötet mellan den fasta materien: jorden, berget och vattnet. Dessa utgör grunden för ett arketypiskt landskap som har fått olika konstnärliga gestaltningar i fotografins utvecklingshistoria.

Med sin kunskap om europeisk och amerikansk fotografi beskriver curatorn Peter Galassi (tidigare chefsintendent vid Museum of Modern Art i New York)med okända och välkända fotografers arbeten, en spännande resa från fotografins barndom vid mitten av 1800-talet till dagens tekniskt avancerade gestaltningar. I utställningen visas drygt 300 verk, varav de äldsta är från 1861. Bland de 40 konstnärerna finns bl a Andreas Gursky, Stuart Klipper, Ann Christine Eek, Lois Conner, Sune Jonsson och Olafur Eliasson.

Peter Galassi:

”Den här utställningen har hämtat sin inspiration från Artipelags enastående läge. För en nykomling i Sverige är den eviga förtrollningen mellan land och vatten den mest fascinerande aspekten av det svenska landskapet. Där det finns vatten finns det land: otaliga öar, halvöar, näs och landtungor. Där det finns land finns det vatten: älvar, bäckar, vattenfall, sjöar. Genom hela sin historia har fotografin försökt fånga denna kraft och dokumentera dess variationsrikedom, från storslagen och skrämmande styrka till absolut stillhet och närande ro.”

OM PETER GALASSI
Peter Galassi är född 1951 i USA och är uppvuxen utanför Boston. Han är verksam som konsthistoriker och curator, huvudsakligen inom områdena fotografi och 1800-talsmåleri. Under 20 år (1991–2011) arbetade Peter Galassi vid fotografiavdelningen på MoMA (Museum of Modern Art) i New York, först som curator och därefter som avdelningens chef. Under sina år på MoMA producerade han ca 40 utställningar med exempelvis Henri Cartier Bresson, Philip-Lorca diCorcia, Walker Evans, Lee Friedlander, Andreas Gursky, Michael Schmidt, Cindy Sherman och Jeff Wall.Idag delar Peter Galassi sin tid mellan New York och Stockholm.

Fotografier från Värmdö av Stuart Klipper
På uppdrag av Artipelag har fotografen Stuart Klipper fotograferat flera närliggande miljöer på Värmdö, Stockholms skärgård. Dessa verk är den enda delen av utställningen som är utsatt för direkt solljus och samsas med naturen och arkitekturen på Artipelag. Under utställningsperioden kommer även av ett antal av dessa fotografier att säljas i en unik upplaga på Artipelag.

MEDVERKANDE KONSTNÄRER

ADAMS Ansel (USA, 1902-1984)
ADAMS Robert (USA, f 1937)
ALVENG Dag (Norge, f 1953)
ANDERSSON Karl Fr. (Sverige, 1865–?)
BECKER Olaf Otto (Tyskland, f 1959)
BENGSTON Jim (USA, f 1942; bor in Oslo)
BENSON Richard (USA, f 1943)
BULLOCK Wynn (USA, 1902-1975)
CALLAHAN Harry (USA, 1912-1999)
CAPONIGRO Paul (USA, f 1932)
CONNER Lois (USA, f 1951)
CONNOR Linda (USA, f 1944)
COOPER, Thomas Joshua (USA, f 1946; bor i Edinburgh)
CURMAN Carl (Sverige, 1833-1913)
COLLETT Robert (Norge, 1842-1913)
DÜBEN Lotten von (Sverige, 1828-1915)
EEK Ann Christine (Sverige, f 1948; bor i Oslo)
ELIASSON Olafur (Danmark and Island, f 1967; bor i Berlin)
FRIEDLANDER Lee (USA, f 1934)
GURSKY Andreas (Tyskland, f 1955)
HILDEBRAND Bror Emil (Sverige, 1856-1944)
JACHNA Joseph (USA, f 1935)
JONSSON Sune (Sverige, 1930-2009)
KLEIN Kirsten (Danmark, f 1945)
KLETT Mark (USA, f 1952)
KLIPPER Stuart (USA, f 1941)
KNUDSEN Knud (Norge, f 1832-1915)
KRABBE Thomas Neergaard (Danmark, 1861-1936)
LINDAHL Axel (Sverige, 1841-1906)
NILSSON Pål-Nils (Sverige, 1929-2002)
NIXON Nicholas (USA, f 1947)
O’SULLIVAN Timothy (USA, f på Irland, 1840-1882)
PORTER Eliot (USA, 1901-1990)
SOUTHAM Jem (England, f 1950)
SZARKOWSKI John (USA, 1925-2007)
WATKINS Carleton E. (USA, 1829-1916)
WESTON Brett (USA, 1911-1983)
WESTON Edward (USA, 1886-1958)
WHITE Minor (USA, 1908-1976)
ZEITLER Hendrik (Tyskland, f 1975; bor i Sverige)

PRESSVISNING: Pressvisning äger rum torsdag 28 maj kl. 11.00–13.00 på Artipelag i närvaro av Peter Galassi samt flera av konstnärerna.

HANDOUT: Texter om konstnärerna och deras utställda verk presenteras i en handout som ingår i entréavgiften.

PRESSBILDER: Ladda ner pressbilder här 

PRESSKONTAKT:
Maria Rosén maria.rosen@artipelag.se +46 72 244 22 38

Publicerad: