Gränsöverskridande utställningar

Det kan tyckas överflödigt att etablera ytterligare en utställningsinstitution i en region som formligen har exploderat med nya konsthallar och utställningsprojekt de senaste åren. Artipelag är dock annorlunda genom att den har en unik inriktning.

Det innebär bland annat att besökaren skall kunna bli överraskad av utställningsutbudet som omfattar både klassiskt måleri, men lika gärna de moderna mästarna och deras samtida kollegor. Det är vår ambition att lösa upp tidsbegreppet till förmån för ett gränssnitt som går genom epokerna, där historia och nutid inte längre är en självklar uppdelningsgrund.

I konstmuseets övergripande mål ingår inte bara att producera intresseväckande utställningar utan också att utveckla utställningsformer, där kunskaps- och upplevelseaspekter måste gå hand i hand. Dessa dubbla aspekter har sitt ursprung i konstpublikens förändrade sammansättning som har blivit bredare och därmed mera heterogen. Artipelag har som mål att attrahera en så bred publik som möjligt, både långväga gäster och närboende skall känna sig välkomna.

Artipelags ambition är dessutom att tilltala olika grupper och ålderskategorier som ställer stora krav på skilda former av kunskapsförmedling. Vi arbetar med utställningsvärdar som med sitt personliga tilltal är uppskattade av många, men vi erbjuder även besökare att själva söka kunskap med hjälp av digitala hjälpmedel. Den tryckta katalogen med dess dialektik mellan bild och text är även den ett utmärkt medel för kunskapsfördjupning. Det är vår ambition att skräddarsy pedagogiska modeller som skall väcka intresse och utveckla kunskapen för alla besökare.

Välkommen till Artipelags konstmuseum!

Bo Nilsson, Artistic Director

Våra värdar är till för din konstupplevelse

På Artipelag möter du konstvärdar som är utbildade konstnärer och konstvetare. De är till för att förmedla konsten till våra besökare på bästa sätt men hjälper även gärna till med praktisk information kring ditt besök. Vi tror på den upplevelse som ett samtal mellan människor ger, tveka inte att fråga om och diskutera konsten med våra konstvärdar!