Hoppa till innehåll

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev! Prenumerera här.

Tal R – Vrångsidan

Tidigare utställning 15 januari – 1 maj 2022

Under våren 2022 ställde den danska samtidskonstnären Tal R (f.1967) ut skulpturer och teckningar på Artipelag. Utställningen Vrångsidan rymde två delar där en del bestod av skulpturer i gips och brons, och den andra delen av teckningar i kol och krita.

Skulpturer och kolteckningar av konstnären Tal R

Tal R har gjort sig känd för sin färgstarka palett och lekfulla uttryck. Hans idévärld rymmer ett cirkulärt tidsperspektiv i ett ständigt samspel mellan samtid och historiska perspektiv. I hans konst går att finna såväl kunskap från vetenskapen, men lika ofta även fiktiva gestaltningar. Det var denna märkliga blandning mellan fakta och saga, denna dualitet, som gjorde att utställningen fick heta just Vrångsidan.

Utställningen på Artipelag var uppdelad i två delar där den ena delen bestod av ett hundratal teckningar i kol och krita som har installerats på en vägg. Teckningarnas motiviska utgångspunkter omfattar allt från barnets teckningar till mästerverk som påminner om de stora modernisterna. De framstår som ett slags arketyper som C G Jung kallade urtyper, som skär genom vår civilisation oberoende av kulturella olikheter. Tal R smälter samman dessa arketyper till sin alldeles egen bildvärld.

Den andra delen av utställningen i Artipelags konsthall bestod av 35 skulpturer i gips och brons. Dessa båda kategorier kan tyckas synnerligen väsensskilda från varandra, men utgör en spännande kontrast. Gipserna är av en mer lekfull karaktär medan bronserna får en mer historisk framtoning.

”Säregen skaparkraft i parallella presentationer på Artipelag.”

Dagens Nyheter