Hoppa till innehåll

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev! Prenumerera här.

Speglingar om människan och biosfären

Tidigare utställning 11 juli – 17 augusti 2014

Sommaren 2014 visades bildspelet Speglingar om människan och biosfären i Artipelags Artbox; ett bokprojekt av Carl Folke och Lars Hall, publicerat på Langenskiölds förlag 2014.

Under en lång rad av år har Lars Hall fotograferat ett stycke natur i Stockholms norra skärgård. Från en och samma punkt på ön Grillskäret med utsikt över Blekbådan och Grillskäret har olika årstider och tidpunkter på dygnet dokumenterats med en kamera. Resultatet har blivit en fantastisk exposé över naturtens skiftande scenarier, från det stämningsfulla till det dramatiskt hotfulla.

I bokens texter har Carl Folke genom musikcitat och vetenskapens resiliens medvetandegjort samspelet mellan naturen och människan på ett tankeväckande sätt. Bilder och text samverkar i ett repetitivt flöde.

Lars Hall är en legendar inom formgivning och design genom sin verksamhet på Hall&Cederquist under 1970-talet och Lars Hall Design AB från1990 och framåt. Lars Hall har varit en viktig förespråkare för den fotografiska bilden genom galleriet Camera Obscura som han etablerade redan på 1970-talet.

Carl Folke är professor och föreståndare för Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien. Han är också vetenskaplig chef och grundare av Stockholms Resilience Center vid Stockholms universitet och en världsledande auktoritet inom resiliensforskningen.