Hoppa till innehåll

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev! Prenumerera här.

Omvägar

Tidigare utställning 7 juni – 4 november 2018

Klara Kristalova, Omvägar
Klara Kristalova, Omvägar.

Under sommaren och hösten 2018 vidgades den konstnärliga upplevelsen på Artipelag med skulpturutställningen Omvägar i Artipelags omgivande natur. Här tillfördes skogen, vattenbrynet och ängarna skulpturer som bäddades in i naturen och besökaren fick en möjlighet att utforska både omgivningarna och konstverkens samspel med miljön.

De konstnärer som deltog i den första etappen av Omvägar hade alla ett särskilt förhållande till naturen och deras verk präglades av att de ser ett levande väsen i den. Trots denna genomgående likhet skiljde sig verken påtagligt åt i materialval, förhållningssätt och inte minst storlek, då de sträckte sig mellan 50 centimeter och 10 meter upp mot himmelen.

Flertalet av konstnärerna är svenska och inkluderade Charlotte Gyllenhammar, Klara KristalovaMaria Miesenberger, Ulrika Sparre, Lars Nilsson och Kennet Williamsson. Våra nordiska grannländer representerades genom Per Kirkeby, Tal R och Idun Baltzersen. Även Eva Schlegel och Jaume Plensa är, trots brist på direkt koppling till den nordiska identiteten, relaterade till den nordiska romantiska traditionen och dess fundamentala inställning till naturen som ett besjälat territorium. Många av verken som ingick i Omvägar är kvar på Artipelag som del av den permanenta utställningen Skulptur i natur.

Omvägar var ett utställningskoncept i konstant förvandling och rörde sig utanför byggnadens arkitektoniska gränser. Skulpturerna utforskade relationen mellan konst och natur och bjöd in till att sondera de platser som omger Artipelag. Som en resa i ett fysiskt, men också fiktivt landskap, med ett komplext sökande efter nivåer som kan knyta an till landskapets mänskliga aspekt. En omväg, en riktning utanför huvudvägen, där vi möter allt från geologi till biologi, astronomi till holistiska världsåskådningar.

Omvägar, Maria Miesenberger, Change of Direction, 2018
Omvägar, Maria Miesenberger, Change of Direction, 2018
Omvägar, Lars Nilsson, Boy, 2012
Omvägar, Lars Nilsson, Boy, 2012

Blogg & app

Utställningen är avslutad. I bloggen detourartipelag.tumblr.com hittar du artiklar om konstnärerna, intervjufilmer, pressklipp m m. detourartipelag.tumblr.com.

Mer information kring utställningen och information om verken återfinns i vår utställningsapp under Underställningar. Här har Omvägar fått ett nytt namn och går under ”Skulptur i natur”. Audioguiden är nyckeln till konstverken och vissa verk kompletteras av appen för att upplevas i sin helhet. Ljudspåren kan du även lyssna till hemma igen och i appen finns film och mer info. Den är gratis, sök bara på Artipelag i AppStore eller Google Play.

ARTIPELAG PLAY

Klara Kristalova är en av samtidens internationellt största konstnärer inom keramik. I Omvägar visar vi tre verk, Kanske allt hänger ihop här under, 2018, Röse, 2011 och Det som håller mig tillbaka, bär mig vidare, 2017 som alla blivit några av besökarnas favoritverk. Här berättar hon mer om verken och om att ställa ut i skogen.

ARTIPELAG PLAY

Ulrika Sparre har med enkla medel skapat helt andra sorters omvägar, än bara de fysiska, i vår utomhusutställning. Hon utgår från en samling naturstenar som hon utsmyckat med tecken som förknippas med olika ljud. Kombinationen av tecken och ljud skapar en komplex och gåtfull upplevelse som ger en möjlighet att fundera på om det sekulära vetenskapsbaserade samhället bär alla svar.