Hoppa till innehåll

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev! Prenumerera här.

Det synliga. Samtida svensk fotografi

Tidigare utställning 7 februari – 11 maj 2014

Artipelag presenterade 2014 en omfattande fotoutställning som innehöll arbeten från de då senaste fem åren av 21 svenska fotografer. Utgångspunkten för utställningen var de förändringar som sker inom fotografin på 1990-talet. Till dessa förändringar hör en större medvetenhet om fotografins teoretiska förutsättningar och ett intresse för den iscensatta bilden snarare än den dokumentära. Många av fotograferna kombinerar det dokumentära fotografiet med fiktionen för att skapa berättelser. I utställningen renodlades även en tendens som varit tydlig under de senaste tjugo åren inom svensk fotografi; det är de kvinnliga fotograferna som blivit de tongivande och mest framgångsrika fotograferna i Sverige från 1990-talet fram till idag. I utställningen på Artipelag både testades och drevs detta påstående.

Curatorer

Jessica Höglund, intendent och Magnus Jensner, chefsintendent Artipelag samt Niclas Östlind, doktorand, Akademin Valand, Göteborgs universitet.

Samtidigt i Göteborg: Mellan Verkligheter

Under samma period som utställningen Det synliga. Samtida svensk fotografi visades på Artipelag i Stockholm, visades utställningen Mellan Verkligheter. Fotografi i Sverige 1970-2000 i Göteborg på Göteborgs konstmuseum och Hasselblad Center. Den har ett historiskt perspektiv och tillsammans behandlade utställningarna fotografin i Sverige från 1970 till 2014.

Läs mer på bloggen om utställningen

MEDVERKADE KONSTNÄRER och FOTOGRAFER I UTSTÄLLNINGEN

Marie Andersson
Lotta Antonsson
Stina Brockman
Miriam Bäckström
Trinidad Carrillo
Aida Chehrehgosha
Dawid

 

Catharina Gotby
Denise Grünstein
Annika von Hausswolff
Maria Hedlund
Linda Hofvander
Annica Karlsson Rixon
Jenny Källman

Tuija Lindström
Maria Miesenberger
Tova Mozard
Julia Peirone
Eva Stenram
Anna Strand och Pernilla Zetterman