Hoppa till innehåll

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev! Prenumerera här.

OBS! Söndag 23 juni stänger Artipelag 15:00. För alla med biljetter till Scensommarföreställningen är Artipelag öppet fram tills konsertens start.

Bård Breivik – Partitur för ett längre samtal

Tidigare utställning 8 juli – 20 augusti 2017

Mellan den 8 juli och 20 augusti 2017 visades Bård Breivik – Partitur för ett längre samtal i Artipelags Artbox. Utställningen omfattade 132 organiskt formade skulpturer ur ett projekt som den norske skulptören arbetade med under hela sitt yrkesliv. Skulpturerna, som är tillverkade med hjälp av olika tekniker och material från hela världen, engagerar flera av våra sinnen och speglar ett intresse för människors relation till natur och hantverk. Bård Breivik – Partitur för ett längre samtal kompletterade den då pågående utställningen Morandi / Edmund de Waal som visades under hela sommaren i Artipelags konsthall.

Bård Breivik – Partitur för ett längre samtal
Bård Breivik – Partitur för ett längre samtal.

Bård Breivik (f. 1948, d. 2016) påbörjade arbetet med Partitur för ett längre samtal i början av 1980-talet och fortsatte med det under hela sitt yrkesliv. Processen utvecklades i samarbete mellan Breivik och hantverkare från en mängd olika länder och kulturer. Tillsammans utforskade de skapandet som process och redskapsutformningens många olika möjligheter.

Varje enskilt verk vittnar om en äkta nyfikenhet på det okända och har skapats med hjälp av traditionellt hantverk och lokala material. Den kanot- eller kokongliknande form som återkommer gång på gång framhäver materialrikedomen, men verket som helhet understryker den rika kulturella mångfalden och är på sätt och vis ett slags antropologisk studie av hur människor skapat sin egen särpräglade estetik utifrån lokala traditioner, verktyg och tekniker.

”Många har kallat det för en båtform. Det är en naturlig association, men det jag ville förmedla var i själva verket den aura som omger en person – hennes energifält.”
– Bård Breivik

På utställningen var skulpturerna vertikalt uppställda, men inte ordnade efter årtal, teknik eller region, utan de presenterades istället som en eklektisk mix, ett slags symfoni av uttryck. Skulpturernas form och storlek band samman verkens kulturella mångfald och materialrikedom på ett sätt som antydde möjligheten till en universell dialog. Den tanken förstärktes genom att skulpturerna placerades i gamla containrar som tidigare använts i internationell sjöfart. Containrarna symboliserade en genuint optimistisk syn på möjligheterna till globalt samarbete.

Bård Breivik var född och uppvuxen i Bergen på den norska västkusten. Efter studier i konst och hantverk på Kunst- og designhøgskolen i Bergen och på St. Martin’s School of Art i London gjorde han en framgångsrik konstnärskarriär och var en kortare tid verksam som professor i skulptur vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Breiviks verk har visats på många solo- och grupputställningar både i Norge och internationellt. Bland annat representerade han Norge på Venedigbiennalen 1986 och på São Paolo-biennalen 1991. Breivik har också skapat flera offentliga konstverk på beställning i Norden.

Bård Breivik – Partitur för ett längre samtal visades parallellt med Morandi / Edmund de Waal. Trots sina olikheter har de tre konstnärerna flera saker gemensamt. Framför allt kanske intresset för hantverk. Båda utställningarna visade hur upprepning kan fungera som en grundläggande kraft i skapandet och påminde oss om historien och minnena som lever kvar i alla föremål.

Foto på Bård Breivik
Foto på Bård Breivik.
Bård Breivik – Partitur för ett längre samtal
Bård Breivik – Partitur för ett längre samtal.