Hoppa till innehåll

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev! Prenumerera här.

Publikationer

Katalogerna finns att köpa i butiken på Artipelag. För mer information om våra publikationer, kontakta art@artipelag.se.

Utställningskatalog elva

FORNASETTI Inside Out Outside In
Producerad av Artipelag, 2019
152 sidor, illustrerad. Språk: svenska
ISBN 978-91-639-9055-7

Piero Fornasetti (1913-1988) började som målare i en klassisk italiensk tradition och kom att utvidga sitt konstnärskap till att omfatta teckning, grafiska tryck, formgivning, inredningsarkitektur, möbeldesign och kommersiellt entreprenörskap inom ramarna för ett modernt förhållningssätt. I samarbetet med arkitekten Gio Ponti ställdes Pontis modernistiska möbelformgivning och Fornasettis traditionella italienska dekoration mot varandra. Idag är FORNASETTI både ett företag och en kulturkoncern, som leds av Pieros son Barnaba Fornasetti (f. 1950). Han utgår från Pieros rika arkiv i den fortsatta designen och skapar också ny design i faderns anda. I elva kapitel beskrivs komplexiteten i Fornasettis rika produktion som idag omfattar närmare 13 000 föremål.

Katalogen är formgiven av Patric Leo och är rikt illustrerad. Text av Bo Nilsson.

Utställningskatalog tio

Morandi / Edmund de Waal
Producerad av Artipelag, 2017
224 sidor, illustrerad. Språk: svenska
ISBN 978-91-980428-9-4

Edmund de Waal är en brittisk konstnär och författare. Han är född i Nottingham 1964 och är mest känd för sina storskaliga installationer med porslinskärl, vilka genomsyras av hans passion för arkitektur, rymd och ljud. Giorgio Morandi (1890–1964) var en italiensk målare och grafiker från Bologna, som trots ett stillsamt liv blev världsberömd för sin konst. Morandis verk har haft ett starkt inflytande på framförallt de konstnärer som arbetar i en formalistisk tradition. Han är kanske mest berömd för sitt stillebenmåleri, som kännetecknas av subtila nyanser och enkla motiv.
Författarna beskriver den speciella konversationen som de Waal för med Morandi – som en samtida vän.

Katalogen är formgiven av Patric Leo och är rikt illustrerad. Text av Bo Nilsson, Edmund de Waal, Jorunn Veiteberg och Fredrik Sjöberg.

Morandi / Edmund de Waal

Utställningskatalog (ej med i numreringen)

Mats Theselius – Urban Cowboy
Boken är ett samarbete mellan Artipelag, Museum Vandalorum och Bokförlaget Arena, 2015
167 sidor, illustrerad. Språk: svenska.
ISBN 978-91-7843-483-1

Mats Theselius är en av våra mest säregna och uppmärksammade formgivare. Konstnären, designern, fritänkaren, hantverkaren och arkitekten med gränslöshet som disciplin. Texterna i skriften är Mats egna och vi slås av det avspända tonläget – det är något suveränt med det. Utställningen Urban Cowboy erbjuder utställningen en unik insikt i hela Mats Theselius konstnärskap.

Katalogen är formgiven av Matilda Plöjel och är rikt illustrerad. Text av Mats Theselius, Bo Nilsson och Rebecka Tarschys.

Utställningskatalog nio

Ingen människa är en ö – konstnärliga strandhugg i stockholms skärgård
Producerad av Artipelag, 2014
237 sidor, illustrerad. Språk: svenska, engelska
ISBN 978-91-980428-7-0

Få platser är lika omskrivna, besjungna och ”bemålade” som Stockholms skärgård. Men idag framstår föreställningen om skärgården alltmer som en nostalgisk turistkliché, där begreppet skärgårdskonst har blivit en tveksam kategori. Utställningen Ingen människa är en ö försöker med konstens hjälp från slutet av 1800-talet och fram till idag problematisera bilden av skärgården med utgångspunkt i begrepp som klass, kön, identitet.

Katalogen är formgiven av Greger Ulf Nilsson och är rikt illustrerad. Text av Bo Nilsson.

Utställningskatalog åtta

Det synliga. Samtida svensk fotografi
Producerad av Artipelag, Utgiven av Bokförlaget Arena, 2014
196 sidor, illustrerad. Språk: svenska, engelska.
ISBN 978-91-7843-419-0

Det synliga. Samtida svensk fotografi tecknar en bild av de mest centrala frågor, förhållningssätt och ämnen som gestaltas av fotografer och konstnärer som arbetar med fotografi i Sverige på 2000-talet. Boken innehåller omfattande presentationer av 21 svenska fotografer med arbeten från de senaste fem åren.

Katalogen är formgiven av Petter Antonisen och Lena Gerkens och är rikt illustrerad.

Utställningskatalog sju

Svarta tavlan – om konst och lärande
Producerad av Artipelag, 2013
172 sidor, illustrerad. Språk: svenska, engelska.
ISBN 978-91-980428-6-3

Med datorns intåg i våra skolor har den svarta tavlan nästan försvunnit från undervisningen. Men i konsten har den varit en viktig del för att betona konstens position som en förmedlare av kunskap.
Katalogen är formgiven av Patric Leo och är rikt illustrerad.

Utställningskatalog sex

Ett två trä!
Producerad av Artipelag, 2013
252 sidor,illustrerad, monterad med mässingskruv. Språk: svenska, engelska.
ISBN 978-91-980428-5-6

I ekologiens och miljömedvetenhetens spår, har skogen blivit rumsren igen och överallt, inte minst i Sverige, tar formgivarna träet till nya höjder. Om denna nya våg av trä berättar Ett Två Trä! – Artipelags första rena formsatsning.

Katalogen är formgiven av Sandra Praun och är rikt illustrerad. Katalogredaktör är Staffan Bengtsson.

Utställningskatalog fem

William Wegman: Hello Nature – How to draw, paint, cook and find your way
Publicerad av Artipelag, 2013
Häftad
Språk: svenska, engelska
ISBN: 978-91-980428-4-9

I samband med utställningen Hello Nature – How to draw, paint, cook and find your way har Artipelag givit ut en fälthandbok som ingår i entrépriset. Förutom en text av Bo Nilsson innehåller fälthandboken William Wegmans egna texter och bilder som är baserade på barndomens illustrerade naturböcker och rekreationsguider. Det är en mycket personlig guide till utställningen med konstnärens egna kommentarer till flera av de utställda fotografierna, målningarna och collagen.

Utställningskatalog fyra

Poul Gernes / Sidekick / Cosima von Bonin
Producerad av Artipelag, 2013
105 sidor, illustrerad, danskt band. Språk: svenska, engelska.
ISBN 978-91-980428-3-2

Den danske konstnären Poul Gernes (1925–1996) har länge varit en självklar del av det danska konstlivet, men också något av en outsider som gått sina egna vägar. Cosima von Bonin (f. 1962 i Kenya) är en av samtidskonstens mest uppmärksammade konstnärer. I samband med utställningen Bruder Poul sticht in See på Hamburger Kunstverein 2001, började Cosima von Bonin föra en dialog med Poul Gernes konstnärskap. Under årens lopp har dialogen succesivt fördjupats till ett samtal där det inte alltid är klart vem som är huvudperson och vem som är sidekick. I Artipelags utställning Sidekick visas för första gången Poul Gernes och Cosima von Bonin tillsammans i Sverige.

Katalogen är formgiven av Matilda Plöjel och är rikt illustrerad. Texter är skrivna av Bo Nilsson och Magnus Jenser.

Utställningskatalog tre

Upplyst – det elektriska ljuset som konstens fé
Producerad av Artipelag, 2012
96 sidor, illustrerad, danskt band. Språk: svenska, engelska.
ISBN 978-91-980428-2-5

Upplyst omfattar utvalda verk av elektriskt ljus från några av den samtida konstens mest kända namn. Utställningen är en visuell och intellektuell resa genom konsten från 1960 talet fram till idag och en uppvisning av flera olika belysningstekniker.

Katalogen är formgiven av BankerWessel och är rikt illustrerad. Texter är skrivna av Bo Nilsson och Magnus Jenser.

Utställningskatalog två

Candida Höfer
Affinities / Affinitäten / Affiniteter
Producerad av Artipelag i samarbete med förlaget Schirmer Mosel, 2012
161 sidor, illustrerad, danskt band. Språk: svenska, engelska, tyska.
ISBN 978-91-980428-1-8 (Artipelag), 978-3-8296-0612-7 (Schirmer Mosel)

Candida Höfer är en av den samtida konstens främsta fotografer och utställningen på Artipelag är hennes första i Sverige. Den omfattar nära 100 verk, en översikt över 4 årtionden, från tidiga verk som Liverpool till Rodin’s Borgarna i Calais och senare verk från Neues Museum Berlin. Förutom ett rikt bildmaterial innehåller boken en text av psykologiprofessorn Friedrich Wolfram Heubach och ett förord av konsthallschef Bo Nilsson.

”Utställningen är en inbjudan att följa en övning i självrannsakan. Med den här utställningen försöker jag identifiera – genom tidsförlopp, motivationer och valda uttrycksformer – gemensamma nämnare i det visuella minne som styr mitt arbete” – Candida Höfer

Utställningskatalog ett

Platsens själ
Producerad av Artipelag, 2012
241 sidor, illustrerad, danskt band. Språk: svenska, engelska.
ISBN 978-91-980428-0-1

Platsens själ är Artipelags invigningsutställning. I antikens föreställningsvärld ansågs en skyddsande omfatta alla levande varelser och även platser, platsens själ (genius loci). Med några historiska nedslag och 16 samtida konstnärer belyser vi aspekter av platsens själ och dess relevans i vår samtid. Boken har formgivits av Greger Ulf Nilsson och är rikt illustrerad. Den innehåller texter skrivna av Görel Cavalli Björkman och konsthallschef Bo Nilsson.