Hoppa till innehåll

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev! Prenumerera här.

Intervju med Bigert & Bergström

Vi mötte Bigert & Bergström i deras studio i Vasastan, Stockholm i höstas för att prata om deras karriär, miljö och vetenskap samt deras utställning på Artipelag. Efter 30 års samarbete presenterar den svenska konstnärsduon Mats Bigert (f. 1965) och Lars Bergström (f. 1962) utställningen I stormens öga. Valda verk från 1990 till 2017 visas.

Bigert & Bergströms konstnärskap är förankrat i historiska och naturvetenskapliga teorier, ofta med koppling till samhällsfrågor och klimatförändring. Den konceptuella dimensionen placerar deras verk i skärningspunkten mellan människa, natur och teknik. Med storskaliga installationer, skulpturer, filmer och geoengineeringprojekt skapar Bigert & Bergström visuella upplevelser som engagerar våra sinnen och kräver ett aktivt deltagande när vi rör oss genom utställningsrummet. Med ett karakteristiskt estetiskt uttryck och en god portion humor levererar duon en enklare ingång till komplicerade frågor i sitt gestaltande av vetenskapliga utsagor.

Ett centralt tema för I stormens öga är naturens enorma inverkan på människors liv. Hur hanterar vi individuellt och globalt de extrema väderförhållanden som orsakas av till exempel stigande temperaturer? Anpassar vi oss? Eller förlitar vi oss på att forskarna ska påverka vädret till vårt bästa? Och vad blir i så fall följderna? För att citera konstnärsduon: Lägg till ett nytt problem för varje lösning.

Med suggestiva metoder snarare än definitiva svar vill Bigert & Bergström göra oss medvetna om kreativitetens grundläggande betydelse. Genom att placera verken i ett globalt sammanhang konfronteras vi med hur vi, beroende på kulturella och geografiska omständigheter, svarar på olika idéer om sanning. En mytologisk och religiös underström i vissa av verken påminner oss om detta.

Efter ett 30-årigt konstnärskap ger oss Bigert & Bergström fortfarande nya sätt att se, tänka och förstå världen vi lever i och framtiden vi går till mötes.

Publicerad: