Hoppa till innehåll

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev! Prenumerera här >>

Samlingsutställning av nordisk konst

På armlängds avstånd
11 mars 2023 – 1 oktober 2023

På armlängds avstånd är en samlingsutställning som består av verk från den samling som ägs och förvaltas av norska AKO Kunststiftelse. Samlingen omfattar norsk, svensk, dansk och finsk konst, samt konsthantverk från dessa länder. Inom bildkonstens område är fokuspunkterna på måleri, skulptur, teckning, grafik och fotografi som spänner över hela 1900-talet och in i vår samtid.

Utställningen har fått titeln På armlängds avstånd som i vår samtid har kommit att förknippas med kulturpolitik, med antydan att politiker inte skall lägga sig i det konstnärliga innehållet utan hålla sig på behörigt avstånd. På behörigt avstånd kan också sägas gälla hur de nordiska konstnärerna har kommit att förhålla sig till den europeiska konsttraditionen under 1900-talet, med andra ord med en viss distans.

Om utställningen

– Vår tanke med urvalet vi gjort är att visa på den gemensamma mentalitet som finns bland de nordiska konstnärerna, även om länderna estetiskt sett skiljer sig åt. Samt hur de verkat, påverkats och umgåtts ute i de europeiska metropolerna, och inte i sina hemländer. Det stora omfånget på AKO kunsstiftelsens samling gör att vi kunnat finna verk som belyser dessa aspekter och jag är mycket tacksam att vi fått den möjligheten, säger Bo Nilsson, museichef på Artipelag.

Samlingen som omfattar drygt 5000 verk kommer placeras permanent på Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand, en tidigare spannmålssilo som nu byggts om till konstmuseum i Kristiansands hamnområde. Inflyttningen är planerad att ske under 2024. Artipelag har fått möjligheten att visa ett urval av samlingen vilket omfattar ett 40-tal konstnärer som är representerade med ca 150 konstverk vilket är den enda visningen innan samlingen får en permanent plats i Kristiansand.

Om AKO Kunststiftelse

2013 grundades AKO stiftelse. Stiftelsen stödjer välgörande ändamål, förbättrar utbildning, främjar konsten samt bidrar till att mildra klimatproblemen. Efter AKO Kunststiftelse bildande 2016, överförde en privatperson en stor samling nordisk konst till stiftelsen. Stiftelsen fortsätter att samla, köpa och göra modernistisk konst från 1900-talet tillgänglig för allmänheten.

Måleri Gösta Adrian-Nilsson, GAN
Gösta Adrian-Nilsson, GAN, Den vita och den blå matrosen, 1919, beskuren, Foto: Stockholm Auktionsverk.
Per Kirkeby, Rückblick II, 1986, beskuren. Foto: CHRISTIE'S IMAGES LTD 2022
Anna-Eva Bergman, No 6, Fjell, 1957, beskuren. Foto: Grev Wedels Plass Auksjoner
Asger Jorn, Nocturne, 1939-40, beskuren. Foto: SKMU
Peter Weiss, Självporträtt i Carabietta, 1938, beskuren. Foto: Bukowskis