Foto av Berlinde De Bruyckeres skulptur Rodt, 6 januari (2012).

Skulptur i natur

Skulptur i natur är Artipelags permanenta utomhusutställning. Verken går att se utmed promenadstråk i de omgivande skogarna och ängarna, vid strandkanten och på entrégården.

Som namnet antyder handlar Skulptur i natur om det samspel som uppstår när konst placeras i naturen och inte som brukligt i den neutrala vita kuben. Ett samspel som alltid varit av stor vikt på Artipelag, inte enbart via konstens placering utan även genom arkitekturen och sättet naturens element både tar plats inomhus och släpps in genom väggar och tak.

Skulptur i natur inkluderar konstverk av nordiska såväl som internationella konstnärer. I den permanenta samlingen ingår Jaume Plensa, Maria Miesenberger, Lars Nilsson, Klara Kristalova, Joel Fisher och Per Kirkeby, bland andra.

Senast tillkommen är den belgiska skulptören Berlinde De Bruyckeres verk Rodt, 6 januari (2012) som fått en plats i naturen utanför Artipelag Restaurang. Skulpturen föreställer en död hjort, vilken blir en påminnelse om samspelet mellan människa och natur och den delikata balans som vi måste vara varsamma om.

Skulptur i natur är en pågående process och Artipelags konstavdelning jobbar kontinuerligt med att lägga till nya verk, både permanenta och inlånade. Dessutom flyttas verk med jämna mellanrum till nya omgivningar för att skapa nya sammanhang och upprätthålla utställningens dynamiska format.

Nyheter om Skulptur i natur publiceras löpande på denna sida och nya verk tillkommer främst under sommarhalvåret.

Entré

För rådande entréavgifter, klicka här >>

Visningar

Visningar av Skulptur i natur genomförs:
Tisdag till söndag kl 11.15 och 14.00

En visning tar cirka 45 minuter.

Boka plats till visning

Bokningar görs här >>

Avgift 100 kr för vuxna, 1 kr för Art.Pass-innehavare och unga upp t.o.m. 16 år. Max sju deltagare per visning.

Om väder eller underlag föranleder att visningen behöver ställas in så återbetalas avgiften till det kort som betalningen gjorts med. Om visning ställs in meddelas detta senast två timmar före start.

Bokning kan göras fram till kl 10 samma dag som visningen. Om det finns lediga platser kvar kan dessa köpas på plats på Artipelag. Det går även fint att boka privata visningar.

Tillgänglighet

I en del av området finns handikappanpassad spång, men några av verken är placerade i lättare terräng och kan vara något knepiga att nå, särskilt vintertid. Vid blött eller kallt väder sker nyttjande av spången på egen risk. Promenadskor och kläder efter väder rekommenderas.

Vänligen respektera naturen. Klättra inte på konstverken och använd stigarna i skogen.