Fredrik Roos

Fredrik Roos stipendium 2021

Mellan fredagen den 7 maj och söndagen den 6 juni kommer en utställning med 2021 års mottagare av Fredrik Roos stipendium att genomföras.

Utställningen har fri entré och innefattar även en katalog. 2021 är det fjärde året som utdelning och utställning sker på Artipelag. Vem årets mottagare är presenteras först under torsdagen den 6 maj.

Om Fredrik Roos stipendium

Fredrik Roos och stiftelsen

Fredrik Roos (f. 1951, d. 1991) var en skånsk finansman och konstsamlare. Han grundade 1988 konstmuseet Rooseum – Center for Contemporary Art i Malmö, där internationella utställningar varvades med Fredrik Roos samling av nordisk samtidskonst. Museet upplöstes 2006 och 60 verk ur samlingen såldes. Intäkterna från försäljningen blev grunden till den nuvarande stiftelsen.

Mottagare av stipendiet ska vara ”En konstnär som – i Fredrik Roos anda – är beredd att ta risker i sitt konstnärskap. En som tror på sig själv och som har ett eget uttryck. Konstnären ska vara högst 35 år och komma från Norden och arbeta företrädesvis med måleri och skulptur.”

Stiftelsen har ett nära samarbete med fem av landets konsthögskolor (Kungliga Konsthögskolan, Valand, Konstfack, Umeå Konsthögskola, Konsthögskolan i Malmö). Sedan 2019 har stiftelsen även öppnat upp för nomineringar av konstnärer verksamma i Danmark, Finland, Island och Norge.

De senaste sju årens stipendiater

2020 Siri Elfhag (utställning på Artipelag)
2019
Sara Nielsen Bonde (utställning på Artipelag)
2018
Jonas Malmberg (utställning på Artipelag)
2017
Oskar Hult, Josefine Östberg Olsson och Jonas Silfversten Bergman
2016 Sandra Mujinga, André Talborn och Karl Patric Näsman
2015 Martha Ossowska Persson, Idun Baltzersen och Ida Persson
2014 Tomas Lundgren
2013 Paul Fägerskiöld

Läs mer om Fredrik Roos liv och gärning här >>