Fredrik Roos

Fredrik Roos stipendium 2019

Med start fredagen den 26 april ställer Artipelag ut 2019 års mottagare av Fredrik Roos stipendium. Årets vinnare presenteras den 25 april.

Mottagare av stipendiet ska vara ”En konstnär som – i Fredrik Roos anda – är beredd att ta risker i sitt konstnärskap. En som tror på sig själv och som har ett eget uttryck. Konstnären ska vara högst 35 år och komma från Norden och arbeta företrädesvis med måleri och skulptur.”

Stipendiet, som nu delas ut för åttonde gången, har tidigare delats ut på Moderna Museet i Malmö, där också stipendieutställningarna har genomförts. Från och med 2018 sker utdelning och stipendiatutställning på Artipelag.

Fredrik Roos (f. 1951, d. 1991) var en skånsk finansman och konstsamlare. Han grundade 1988 konstmuseet Rooseum – Center for Centemporary Art i Malmö, där internationella utställningar varvades med Fredrik Roos samling av nordisk samtidskonst. Museet upplöstes 2006 och 60 verk ur samlingen såldes. Intäkterna från försäljningen blev grunden till den nuvarande stiftelsen.

I ett nära samarbete med landets fem konsthögskolor nomineras varje år två avgångselever från respektive skola. 2019 års stipendiesumma är på 600 000 kronor.

Till utställningen produceras även en katalog med stipendiaten/stipendiaterna. Utställningen har fri entré och pågår till och med söndagen den 16 juni.

De senaste sex årens stipendiater

2018 Jonas Malmberg
2017
Oskar Hult, Josefine Östberg Olsson och Jonas Silfversten Bergman
2016 Sandra Mujinga, André Talborn och Karl Patric Näsman
2015 Martha Ossowska Persson, Idun Baltzersen och Ida Persson
2014 Tomas Lundgren
2013 Paul Fägerskiöld

Läs mer om Fredrik Roos liv och gärning här >>