Hoppa till innehåll

Fredrik Roos stipendium 2021

Mellan fredagen den 7 maj och söndagen den 6 juni ställer Artipelag ut konst av Gabriel Karlsson, 2021 års mottagare av Fredrik Roos stipendium.

Foto av Gabriel Karlssons utställning på
Foto från Gabriel Karlssons utställning på Artipelag.

Stipendiet tilldelas Gabriel Karlsson med följande motivering:

”Årets stipendiat arbetar huvudsakligen med skulptur som balanserar mellan det abstrakta och konkreta. Verken är utförda med en enorm precision och känsla för materialets egenskaper och komposition. I sitt konstnärskap förenar stipendiaten det långsamma och traditionella hantverket med ett konceptuellt tänkande som utmanar betraktaren till att reflektera över skulpturen och objektens förmåga att befinna sig mellan ett inre och ett yttre rum.”

Utställningen, som genomförs i lokalen Studion på bottenplan med ingång från utsidan, har fri entré och innefattar även en katalog. 2021 är fjärde året som utdelning och utställning sker på Artipelag.

Om Fredrik Roos stipendium

Fredrik Roos och stiftelsen

Fredrik Roos (f. 1951, d. 1991) var en skånsk finansman och konstsamlare. Han grundade 1988 konstmuseet Rooseum – Center for Contemporary Art i Malmö, där internationella utställningar varvades med Fredrik Roos samling av nordisk samtidskonst. Museet upplöstes 2006 och 60 verk ur samlingen såldes. Intäkterna från försäljningen blev grunden till den nuvarande stiftelsen.

Mottagare av stipendiet ska vara ”En konstnär som – i Fredrik Roos anda – är beredd att ta risker i sitt konstnärskap. En som tror på sig själv och som har ett eget uttryck. Konstnären ska vara högst 35 år och komma från Norden och arbeta företrädesvis med måleri och skulptur.”

Stiftelsen har ett nära samarbete med fem av landets konsthögskolor (Kungliga Konsthögskolan, Valand, Konstfack, Umeå Konsthögskola, Konsthögskolan i Malmö). Sedan 2019 har stiftelsen även öppnat upp för nomineringar av konstnärer verksamma i Danmark, Finland, Island och Norge.

De senaste årens stipendiater

2020 Siri Elfhag (utställning på Artipelag)
2019
Sara Nielsen Bonde (utställning på Artipelag)
2018
Jonas Malmberg (utställning på Artipelag)
2017
Oskar Hult, Josefine Östberg Olsson och Jonas Silfversten Bergman
2016 Sandra Mujinga, André Talborn och Karl Patric Näsman
2015 Martha Ossowska Persson, Idun Baltzersen och Ida Persson
2014 Tomas Lundgren
2013 Paul Fägerskiöld

Läs mer om Fredrik Roos liv och gärning här >>