Skip to content

Celebrate Swedish Midsummer at Artipelag!

At Artipelag, there are plenty of summer activities throughout the Midsummer weekend. Enjoy a scenic boat trip in the archipelago, savour a traditional Swedish herring lunch at Bådan Café & Pâtisserie, take a relaxing sculpture walk in the outdoor exhibition Sculpture in Nature, and end the Midsummer weekend with jazz by Isabella Lundgren.

Flygbild på Artipelag. Bilden visar en passagerarbåt som strax ska lägga till vid ångbåtsbryggan. I bild syns även hela Artipelags byggnad ovan ifrån, den kringliggande tallskogen och träspången som slingrar sig längs med kustlinjen.
Published: