Skip to content

ZONE V
1996

In the mid-1990s, time was ripe for Denise to focus her interest on artistic photography. During several journeys in Eastern Europe she employed her camera in an exploration of her family’s cultural roots. She travelled without a fixed itinerary in the former Eastern Bloc, through Poland and East Germany, Hungary and the Czech Republic. Her idea was not to create a travelogue. She was focused on history, but not its iconic events or monuments. With her cumbersome large-format camera she investigated historical artefacts in the minutest detail. The result was 17 photographs, which appear as a personal journey and probe into her Jewish identity. The most dramatic sections of the series are, no doubt, the three images of the sky over the Auschwitz extermination camp, as well as the photograph of the archive in the Theresienstadt concentration camp in the north-west of the Czech Republic.

The title of the series, Zone V, harks back to photographer Ansel Adams’s image-making system and the oscillation between light and darkness in black-and-white photography. Denise chose to depict the historical epoch with Zone V, which corresponds to the darkness that characterised history. Zone V was first presented in conjunction with the 1998 Stockholm Cultural Capital exhibition Arkipelag, at the Museum of Technology in Stockholm.

 _____________________________________

ZONE V
1996

Vid mitten av 1990-talet tycks tiden varit mogen för Denise att fokusera sitt intresse på det konstnärliga fotografiet. Under ett flertal resor i Östeuropa använde hon sin kamera för att söka sin familjs kulturella rötter. Resorna gick utan en bestämd agenda genom det forna östblocket, Polen och östra Tyskland, Ungern och Tjeckien, men syftet var inte att göra ett resereportage. Denise fokus tycks snarare vara inriktat mot historien, men inte mot historiens ikoniska händelser och monument. Med hjälp av sin otympliga storbildskamera utforskade hon historiens artefakter in i dess minsta detaljer. Resultatet blev sammanlagt 17 fotografier och de framstår som en personlig resa med en rad fördjupningar i hennes judiska identitet. Bildsvitens mest dramatiska delar är utan tvekan tre bilder från himlen över förintelselägret Auschwitz, men också fotografiet från arkivet i förintelselägret Theresienstadt i nordvästra Tjeckien.

Fotosvitens titel Zone V har sitt ursprung i fotografen Ansel Adams uppdelning av det svartvita fotografiets pendling mellan ljus och mörker. Denise valde att skildra den historiska epoken med Zone V som korresponderade med det mörker som präglade historien. Zone V visades för första gången i samband Stockholms Kulturhuvudstadsår i utställningen Arkipelag på Tekniska Museet, Stockholm 1998.