Skip to content

MALPLACÉ
2005

In 2005, Denise presented a series of photographs entitled Malplacé at the Hasselblad Center in Gothenburg. The exhibition was a return to the black-and-white production she had worked with both in Zone V and in Jaisana; this time, however, with a more elegant finish.

In Malplacé, Denise revisited the Finnish archipelago of Hanko, which she was familiar with after having spent several summers there. All the same, she did not depict her personal experiences in the series. Just as in Figure in Landscape, the protagonist is a female figure that does not appear to feel at home in the Finnish archipelago. It is accentuated by her choice of dress, which sticks out like a sore thumb in the natural setting and would be more suitable for an urban environment. Her body language is also not in harmony with the topography of the archipelago. In several of the photographs, the woman has been placed in absurd poses that seem both comical and panicky. In other words, she has been misplaced (malplacé).

_____________________________________

MALPLACÉ
2005

2005 ställde Denise ut en ny svit av fotografier som gick under namnet Malplacé på Hasselblads Center i Göteborg. I denna utställning gick hon tillbaka till den svartvita produktion som hon arbetat med i både Zone V och Jaisana, om än med en elegantare framtoning än tidigare.

I Malplacé återvände Denise till den finska skärgården på Hangö som hon var väl förtrogen med efter ett flertal sommarvistelser där. Det är dock inte Denises egna personliga upplevelser som skildras. I likhet med Figur i landskap så är det en kvinnlig gestalt som inte känner sig hemma i den finska skärgårdsmiljön. Det accentueras av hennes klädval som inte framstår som särskilt naturlig i det omgivande landskapet. Hennes kläder är snarare förknippade med en storstadsmiljö och hennes kroppsspråk tycks inte heller vara anpassat efter skärgårdens topografi. I ett flertal fotografier kan man ana att hon har gått omkull i en slags absurda poser som andas både komik och panik. Hon är med andra ord Malplacé i ordets rätta bemärkelse.