Skip to content

DEAR PRUDENCE
2008

In the 21st century, artistic photography was being transformed by the increasingly strong position of digital photography. The colour scheme became progressively artificial with a lighter tonality. Naturally, these changes fascinated a tech geek like Denise although she continued to use analog cameras.

The Dear Prudence series is set in an abstract landscape with an open spatiality. In this dreamy environment, several young women wearing pastel coloured clothes engage in playful exercises that appear to be guided by momentary impulses rather than by rational considerations. The series, which has no real narrative, may be likened to a musical dance. The connection to music is also evident from the title, which refers to the song Dear Prudence on the Beatles’ final album. The song describes a journey to India and how Mia Farrow’s sister Prudence ends up emotionally traumatised as a result of excessive meditating. Denise’s photographs bear traces of the spirituality with roots in meditation and the influence of drugs of the 1960s that captured the imagination of the Beatles.

_____________________________________

DEAR PRUDENCE
2008

Under 2000-talet kan man skönja hur fotografin förändras genom den digitala våg som får en allt starkare position i konstlivet. Färgskalan förändras mot ett delvis artificiellt håll med en klarare färgton. Dessa förändringar fascinerade självklart en tekniknörd som Denise och hon sökte sig det digitala bildskapandet, inte bara av tekniska skäl.

Bildsviten Dear Prudence utspelar sig i ett abstrakt landskap som har en öppen rumslighet. I denna drömlika miljö förekommer ett flertal unga kvinnor i pastellfärgade kläder som ägnar sig åt lekfulla övningar som tycks styrda av ögonblickliga ingivelser snarare än av rationella överväganden. Denise bildsvit som inte har någon egentlig berättelse kan liknas vid en musikalisk dans. Denna koppling till musik framgår också av verkets titel som har en referens till The Beatles sista skiva där en av sångerna heter Dear Prudence. Sången skildrar en resa till Indien och hur Mia Farrows syster med namnet Prudence hamnar i ett emotionellt trauma till följd av ett alltmer intensivt mediterande. I Denises fotografier finns det spår av den spiritualitet som hade sina rötter i sextiotalets meditation och drogpåverkan som var en del av The Beatles intresse.