HÄR/NU Ett fysiskt möte mellan tid och rum

17 oktober 2014 till 6 januari 2015
Konsthallen

Artipelag vill i utställningen HÄR/NU slå ett slag för det fysiska mötet mellan konstverket och betraktaren. Utställningens titel refererar till konstnären Barnett Newmans berömda essä The Sublime is Now från 1948. Där propagerar Newman för att mötet mellan betraktaren och konstverket ska vara som ett möte mellan två personer där relationen baseras på en fördjupad dialog.

I utställningen medverkar 10 nordiska konstnärer som arbetar i en direkt relation till Artipelags arkitektur.

MEDVERKANDE KONSTNÄRER

Mamma Andersson
Anastasia Ax
Carolina Falkholt
Jens Fänge

Clay Ketter
John Kørner (DK)
Nina Roos (FI)
Ulrik Samuelson

Astrid Sylwan
Sophie Tottie