Featured Video Play Icon

Det synliga. Samtida svensk fotografi

7 februari 2014 till 11 maj 2014
Konsthallen

Artipelag presenterar en omfattande fotoutställning som innehåller arbeten från de senaste fem åren av 21 svenska fotografer. Utgångspunkten för utställningen är de förändringar som sker inom fotografin på 1990-talet. Till dessa förändringar hör en större medvetenhet om fotografins teoretiska förutsättningar och ett intresse för den iscensatta bilden snarare än den dokumentära. Många av fotograferna kombinerar det dokumentära fotografiet med fiktionen för att skapa berättelser. I utställningen renodlas även en tendens som varit tydlig under de senaste tjugo åren inom svensk fotografi; det är de kvinnliga fotograferna som blivit de tongivande och mest framgångsrika fotograferna i Sverige från 1990-talet fram till idag. I utställningen på Artipelag både testas och drivs detta påstående.

Curatorer

Jessica Höglund, intendent och Magnus Jensner, chefsintendent Artipelag samt Niclas Östlind, doktorand, Akademin Valand, Göteborgs universitet.

Samtidigt i Göteborg: Mellan Verkligheter

Under samma period som utställningen Det synliga. Samtida svensk fotografi visas på Artipelag i Stockholm, visas utställningen Mellan Verkligheter. Fotografi i Sverige 1970-2000 i Göteborg på Göteborgs konstmuseum och Hasselblad Center. Den har ett historiskt perspektiv och tillsammans behandlar utställningarna fotografin i Sverige från 1970 till idag. Utställningarna kommer att bli en del av doktorand Niclas Östlinds avhandling Performing History.

Läs mer på bloggen om utställningen där du kan följa vad som skrivits och sagts om Det synliga

MEDVERKADE KONSTNÄRER och FOTOGRAFER I UTSTÄLLNINGEN

Marie Andersson
Lotta Antonsson
Stina Brockman
Miriam Bäckström
Trinidad Carrillo
Aida Chehrehgosha
Dawid

 

Catharina Gotby
Denise Grünstein
Annika von Hausswolff
Maria Hedlund
Linda Hofvander
Annica Karlsson Rixon
Jenny Källman

Tuija Lindström
Maria Miesenberger
Tova Mozard
Julia Peirone
Eva Stenram
Anna Strand och Pernilla Zetterman