Skip to content

NYMPHAEAS
2021

The final major project completed by Denise is the exceptionally beautiful pictorial series Nymphaeas (2021), in which she tackles one of art history’s most iconic body of works: Claude Monet’s paintings of water lilies in his garden in Giverny. In contrast to many contemporary artists, Denise did not set out from Monet’s series of paintings. Instead, she turned to nature and the pond of water lilies she discovered on the island of Lidingö near her summer residence.

In Nymphaeas, she did not employ any advanced technical equipment. Instead she used a regular mobile phone camera to explore its technical potential and experimented with dimensions and the play of colours. Her digital prints do not only manage to turn Monet’s paintings into a contemporary concern, they also oscillate between the poetic low-key of nature’s micro cosmos and the grandiose macro cosmos of space, presented in a digital slideshow. The total effect is supported by music composed by Simon Älgbrant and the result is an enveloping holistic experience that reminds us of the paradoxical human condition in nature's marvellous world.

_____________________________________

NYMPHAEAS
2021

Det sista stora projektet som Denise slutförde är den oändligt vackra bildsviten Nymphaeas från 2021. I denna svit har hon tagit sig an en av konsthistoriens mest ikoniska verk, Claude Monets målningar av näckrosdammarna i hans trädgård i Giverny. I motsats till många samtida konstnärer har Denise inte utgått från Monets målningssvit. Hon vände sig istället till naturen och till den näckrosdamm som hon fann på Lidingö i närheten av sitt sommarhus.

Nymphaeas använde hon sig inte av den avancerade tekniska utrustning som hon så väl behärskade. Med en vanlig mobilkameras tekniska möjligheter laborerade hon med storlekar och färgspel. I sina digitala printar förmår hon inte bara göra Monets måleri till en samtida angelägenhet. Hon låter sina bilder oscillera mellan det poetiskt lågmälda i naturens mikrokosmos till den storslagna rymdens makrokosmos som hon gestaltar i digitala bildspel. Denna helhet understöds av musik skapad av Simon Älgbrant. Resultatet blir en omslutande helhetsupplevelse som påminner om den paradoxala situation som det innebär att vara människa i naturens förunderliga värld.