Skip to content

FIGURE IN LANDSCAPE
2001

The exhibition Figure in Landscape that opened at Moderna Museet, Stockholm in 2001 was Denise’s most ambitious project yet. Marking a new departure in her art practice, she abandoned documentary monochrome photography in favour of colour photography. The starting point for Figure in Landscape is the typical English landscape with its roots in the Romantic idea of nature being connected with emotion, mysticism and imagination rather than common sense. Moving through Denise’s landscape, a female figure gives expression to an emotional loss that, at times, seems threatening, an approach to nature that emerged in English literature in the 19th century, especially in that of the Brontë sisters.

For this project, Denise collaborated with performance artist Marta Oldenburg who appears in her images. The photographs, with their extended format, also seem to be closely related to film. The kinship with English film production at this time is tangible as the interest in English 19th-century literature also took on many cinematic expressions. Figure in Landscape represented a radical change of direction, not only for Denise’s photography but also for the staged photograph, which gained numerous followers on the Swedish art scene.

_____________________________________

FIGUR I LANDSKAP
2001

Figur i landskap är titeln på Denises dittills mest ambitiösa utställningsprojekt som öppnade på Moderna Museet 2001. I Figur i landskap lämnade hon den dokumentära svartvita fotografin till förmån för färgfotografin som innebar ett nytt moment i hennes konstnärskap. I Figur i landskap är utgångspunkten det typiska engelska landskapet med rötterna i romantiken då naturen kopplades samman med känsla, mystik och fantasi snarare än förnuft. I Denises landskap rör sig en kvinnlig figur som ger uttryck för en emotionell vilsenhet som ibland tycks hotfull. Det är ett förhållningssätt till naturen som förekommer i den engelska litteraturen som växte fram under 1800-talet, inte minst hos systrarna Brontë. 

I detta projekt arbetade Denise med performancekonstnären Marta Oldenburg som hon regisserade i sina bilder. Fotografierna framstår också som nära besläktade med film, inte minst i deras utsträckta format. Släktskapet med den engelska filmproduktionen vid denna tid är påtaglig då intresset för den engelska 1800-talslitteraturen också tog sig många filmiska uttryck. Figur i landskap kom att innebära en radikal förändring, inte bara av Denises fotografi, utan också av det iscensatta fotografiet som kom att få åtskilliga efterföljare på den svenska konstscenen.