Skip to content

DENISE GRÜNSTEIN 1950–2023

Born in Helsinki in 1950, Denise Grünstein moved as a child to Stockholm where she lived and worked until her death in 2023. Active as a photographer for most of her life, she received her photographic training at Beckmans College of Design, an institution that offered a wide range of disciplines to a photographer who had yet to find her focus. The college’s teaching reflected her interest in fashion, advertising and photography as an artistic discipline. In addition to the academic teaching, importance was placed on workplace training in various photographic areas. Working as a still image photographer and property master in the film industry served as an important source of inspiration both technically and conceptually.

In the history of Swedish photography, the 1981 exhibition A Dazzle of Visions at Fotografiska Museet in Stockholm represented a real breakthrough. It showcased a new generation of photographers who challenged documentary photography in favour of a more experimental photography with mythical dimensions. A Dazzle of Visions was also Denise’s artistic breakthrough. In the portraits of her friends, she emphasised their personalities with the use of both landscape and urban environments.

Denise’s portraits of her friends attracted the attention of the editor-in-chief of Månadsjournalen, Stefan Mehr, who employed her as the magazine’s photographer. Denise dared to challenge celebrities with a more artistic stance. Employing accessories, she teased out new aspects of their personalities and her images changed the status of portraiture.

Despite enjoying success as a portrait photographer, Denise dreamed of being an independent artist. She travelled to New York and enrolled at the School of Visual Art. Finding the teaching less than rewarding, she focused her interest on New York’s dynamic art scene, where photography was beginning to have an impact with artists such as Cindy Sherman, Barbara Kruger and Laurie Simmons.

_____________________________________

DENISE GRÜNSTEIN 1950–2023

Denise Grünstein föddes i Helsingfors 1950 men flyttade redan som barn till Stockholm, där hon levde och verkade fram till sin bortgång 2023. Denise var verksam som fotograf under största delen av sitt liv. Hon fick sin fotografiska utbildning på det som idag heter Beckmans designhögskola, en skola med en bredd av många olika discipliner att erbjuda en fotograf som ännu inte har funnit sitt fokus. I skolans undervisning fanns hennes intresse för mode, reklam och fotografin som en konstnärlig disciplin. Vid sidan om utbildningen var praktiken inom olika fotografiska områden betydelsefull. Hon var verksam som stillbildsfotograf och rekvisitör inom filmindustrin vilket var en betydelsefull inspirationskälla både tekniskt och idémässigt.

I den svenska fotografins historia utgör utställningen Bländande Bilder som visades 1981 på Fotografiska Museet i Stockholm ett verkligt genombrott. Det var en ny generation av fotografer som utmanade den dokumentära fotografin för ett mer experimentellt fotografi som också hade mytiska dimensioner. I Bländande Bilder fick Denise sitt konstnärliga genombrott. I sina porträttbilder av vänskapskretsen använde hon sig av miljöer från både landskap och städer för att understryka de porträtterades personligheter.

Denises fotografier av vänkretsen uppmärksammades av Stefan Muhr som var chefredaktör för Månadsjournalen och engagerade henne som tidskriftens fotograf. Denise vågade utmana celebriteterna med en mer konstnärlig hållning. Hon använde sig av accessoarer och framhävde nya sidor i de porträtterades personligheter och hennes bilder kom att förändra porträttkonstens status.

Trots framgången som porträttfotograf drömde Denise om en tillvaro som fri konstnär, utan någon uppdragsgivare. Hon sökte sig därför till New York där hon följde undervisningen på School of Visual Arts, men utbildningen på skolan var inte särskilt givande för Denise. Hennes intresse var främst New Yorks dynamiska konstliv, där fotografin började få ett genomslag med konstnärer som Cindy Sherman, Barbara Kruger och Laurie Simmons.