Publikationer

Katalogerna finns att köpa i butiken på Artipelag.
För mer information om våra publikationer, kontakta art@artipelag.se.

UTSTÄLLNINGSKATALOG NR 10

Mats Theselius – Urban Cowboy

Boken är ett samarbete mellan Artipelag, Museum Vandalorum och Bokförlaget Arena, 2015
167 sidor, illustrerad. Språk: svenska.
ISBN 978-91-7843-483-1

Innehåll
Mats Theselius är en av våra mest säregna och uppmärksammade formgivare. Konstnären, designern, fritänkaren, hantverkaren och arkitekten med gränslöshet som disciplin. Texterna i skriften är Mats egna och vi slås av det avspända tonläget – det är något suveränt med det. Utställningen Urban Cowboy erbjuder utställningen en unik insikt i hela Mats Theselius konstnärskap.
Katalogen är formgiven av Matilda Plöjel och är rikt illustrerad. Text av Mats Theselius, Bo Nilsson och Rebecka Tarschys.

Pris: 100 kr

UTSTÄLLNINGSKATALOG NR 9

INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö – KONSTNÄRLIGA STRANDHUGG I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Producerad av Artipelag, 2014
237 sidor, illustrerad. Språk: svenska, engelska
ISBN 978-91-980428-7-0

Innehåll
Få platser är lika omskrivna, besjungna och ”bemålade” som Stockholms skärgård. Men idag framstår föreställningen om skärgården alltmer som en nostalgisk turistkliché, där begreppet skärgårdskonst har blivit en tveksam kategori. Utställningen Ingen människa är en ö försöker med konstens hjälp från slutet av 1800-talet och fram till idag problematisera bilden av skärgården med utgångspunkt i begrepp som klass, kön, identitet.
Katalogen är formgiven av Greger Ulf Nilsson och är rikt illustrerad. Text av Bo Nilsson.

Pris: 100 kr

UTSTÄLLNINGSKATALOG NR 8

DET SYNLIGA. SAMTIDA SVENSK FOTOGRAFI

Producerad av Artipelag, Utgiven av Bokförlaget Arena, 2014
196 sidor, illustrerad. Språk: svenska, engelska.
ISBN 978-91-7843-419-0

Innehåll
Det synliga. Samtida svensk fotografi tecknar en bild av de mest centrala frågor, förhållningssätt och ämnen som gestaltas av fotografer och konstnärer som arbetar med fotografi i Sverige på 2000-talet. Boken innehåller omfattande presentationer av 21 svenska fotografer med arbeten från de senaste fem åren.

Katalogen är formgiven av Petter Antonisen och Lena Gerkens och är rikt illustrerad.

Pris: 100 kr

UTSTÄLLNINGSKATALOG NR 7

SVARTA TAVLAN – OM KONST OCH LÄRANDE

Producerad av Artipelag, 2013
172 sidor, illustrerad. Språk: svenska, engelska.
ISBN 978-91-980428-6-3

Innehåll
Med datorns intåg i våra skolor har den svarta tavlan nästan försvunnit från undervisningen. Men i konsten har den varit en viktig del för att betona konstens position som en förmedlare av kunskap.

Katalogen är formgiven av Patric Leo och är rikt illustrerad.

Pris: 100 kr

UTSTÄLLNINGSKATALOG NR 6

ETT TVÅ TRÄ!

Producerad av Artipelag, 2013
252 sidor,illustrerad, monterad med mässingskruv. Språk: svenska, engelska.
ISBN 978-91-980428-5-6

Innehåll
I ekologiens och miljömedvetenhetens spår, har skogen blivit rumsren igen och överallt, inte minst i Sverige, tar formgivarna träet till nya höjder. Om denna nya våg av trä berättar Ett Två Trä! – Artipelags första rena formsatsning.

Katalogen är formgiven av Sandra Praun och är rikt illustrerad. Katalogredaktör: Staffan Bengtsson

Pris: 100 kr

UTSTÄLLNINGSKATALOG NR 5

William Wegman: Hello Nature – How to draw, paint, cook and find your way

Publicerad av Artipelag, 2013
Häftad
Språk: svenska, engelska
ISBN: 978-91-980428-4-9

I samband med utställningen Hello Nature – How to draw, paint, cook and find your way har Artipelag givit ut en fälthandbok som ingår i entrépriset. Förutom en text av Bo Nilsson innehåller fälthandboken William Wegmans egna texter och bilder som är baserade på barndomens illustrerade naturböcker och rekreationsguider. Det är en mycket personlig guide till utställningen med konstnärens egna kommentarer till flera av de utställda fotografierna, målningarna och collagen.

UTSTÄLLNINGSKATALOG NR 4

POUL GERNES / SIDEKICK / COSIMA VON BONIN

Producerad av Artipelag, 2013
105 sidor, illustrerad, danskt band. Språk: svenska, engelska.
ISBN 978-91-980428-3-2

Innehåll
Den danske konstnären Poul Gernes (1925–1996) har länge varit en självklar del av det danska konstlivet, men också något av en outsider som gått sina egna vägar. Cosima von Bonin (f. 1962 i Kenya) är en av samtidskonstens mest uppmärksammade konstnärer. I samband med utställningen Bruder Poul sticht in See på Hamburger Kunstverein 2001, började Cosima von Bonin föra en dialog med Poul Gernes konstnärskap. Under årens lopp har dialogen succesivt fördjupats till ett samtal där det inte alltid är klart vem som är huvudperson och vem som är sidekick. I Artipelags utställning Sidekick visas för första gången Poul Gernes och Cosima von Bonin tillsammans i Sverige.

Katalogen är formgiven av Matilda Plöjel och är rikt illustrerad. Texter är skrivna av Bo Nilsson och Magnus Jenser.

Pris: 100 kr

UTSTÄLLNINGSKATALOG NR 3

UPPLYST – DET ELEKTRISKA LJUSET SOM KONSTENS FÉ

Producerad av Artipelag, 2012
96 sidor, illustrerad, danskt band. Språk: svenska, engelska.
ISBN 978-91-980428-2-5

Innehåll
Upplyst omfattar utvalda verk av elektriskt ljus från några av den samtida konstens mest kända namn. Utställningen är en visuell och intellektuell resa genom konsten från 1960 talet fram till idag och en uppvisning av flera olika belysningstekniker.

Katalogen är formgiven av BankerWessel och är rikt illustrerad. Texter är skrivna av Bo Nilsson och Magnus Jenser.

Pris: 100 kr

UTSTÄLLNINGSKATALOG NR 2

CANDIDA HÖFER
AFFINITIES/AFFINITÄTEN/AFFINITETER

Producerad av Artipelag i samarbete med förlaget Schirmer Mosel, 2012
161 sidor, illustrerad, danskt band. Språk: svenska, engelska, tyska.
ISBN 978-91-980428-1-8 (Artipelag), 978-3-8296-0612-7 (Schirmer Mosel)

Innehåll
Candida Höfer är en av den samtida konstens främsta fotografer och utställningen på Artipelag är hennes första i Sverige. Den omfattar nära 100 verk, en översikt över 4 årtionden, från tidiga verk som Liverpool till Rodin’s Borgarna i Calais och senare verk från Neues Museum Berlin. Förutom ett rikt bildmaterial innehåller boken en text av psykologiprofessorn Friedrich Wolfram Heubach och ett förord av konsthallschef Bo Nilsson.

”Utställningen är en inbjudan att följa en övning i självrannsakan. Med den här utställningen försöker jag identifiera – genom tidsförlopp, motivationer och valda uttrycksformer – gemensamma nämnare i det visuella minne som styr mitt arbete” – Candida Höfer

Pris: 100 kr

UTSTÄLLNINGSKATALOG NR 1

PLATSENS SJÄL

Producerad av Artipelag, 2012
241 sidor, illustrerad, danskt band. Språk: svenska, engelska.
ISBN 978-91-980428-0-1

Innehåll
Platsens själ är Artipelags invigningsutställning. I antikens föreställningsvärld ansågs en skyddsande omfatta alla levande varelser och även platser, platsens själ (genius loci). Med några historiska nedslag och 16 samtida konstnärer belyser vi aspekter av platsens själ och dess relevans i vår samtid. Boken har formgivits av Greger Ulf Nilsson och är rikt illustrerad. Den innehåller texter skrivna av Görel Cavalli Björkman och konsthallschef Bo Nilsson.

Pris: 100 kr

close

Vill du ta emot Artipelags nyhetsbrev?