Upplyst – Det Elektriska Ljuset Som Konstens Fé

27 oktober 2012 till 17 februari 2013
Konsthallen

Upplyst, höstens utställning på Artipelag Konsthall, omfattar utvalda verk av elektriskt ljus från några av den samtida konstens mest kända namn. Utställningen är en visuell och intellektuell resa genom konsten från 1960 talet fram till idag och en uppvisning av flera olika belysningstekniker.

Ljuset har alltid varit en central ingrediens i konsthistorien, från ljusdunkelmåleriet till 1800-talets friluftsmåleri. Under 1900-talet har det naturliga ljuset ersatts av konstnärliga experiment med glödlampan. I vår samtid har lysröret varit den dominerande ljuskällan i det offentliga rummet, dels i fråga om belysning, men också i form av kommersiella budskap som har inspirerat konstutveckling från sextiotalet och fram till idag. I vår samtid börjar även LED-belysningen att göra sig gällande som ett konstnärligt medium. I utställningen visas denna utveckling genom verk av några av samtidens största konstnärer.

Trailer för utställningen
Medverkande konstnärer

Christian Andersson
Christian Boltanski
Joseph Beuys
Monica Bonvicini
Angela Bulloch
Tracey Emin
Spencer Finch
Dan Flavin

Sylvie Fleury
Felix González-Torres
Hans Haacke
Mona Hatoum
Jeppe Hein
Jenny Holzer
Joseph Kosuth
Annika Liljedahl

Bertrand Lavier
Mario Merz
Isamu Noguchi
Otto Piene
Jason Rhoades
Günther Uecker
Dan Wolgers