Bigert & Bergström - I stormens öga

Artipelagstiftelsen instiftar pris att utdelas till konst och design som berör miljö och klimat

Artipelagpriset är ett av Artipelagstiftelsen nyinstiftat pris som den 23 maj 2017 delas ut för första gången. Priset har fått sitt namn efter stiftarna Björn och Lillemor Jakobsons konsthall Artipelag på Värmdö utanför Stockholm. Priset är ämnat för framträdande gärningar inom estetiska fält där även en koppling till miljö och klimat finns. Press inbjuds att närvara vid prisutdelningen.

2017 års pris går till Bigert & Bergström AB. Konstnärsduon Mats Bigert och Lars Bergström har under ett 30-årigt samarbete visualiserat klimatfrågan med vetenskapliga teoribildningar och intelligent humor.

Artipelagpriset, som i år är på 60 000 kr, kommer att delas ut på Artipelag av stiftarna Björn och Lillemor Jakobson. Efter prisutdelningen kommer Fredrik Moberg, chef för organisationen Albaeco samt forskare och kommunikationsrådgivare vid Stockholm Resilience Centre, att hålla ett anförande om Bigert & Bergströms konstnärskap. I samband med utdelningen kommer de närvarande att få ta del av den nya boken Bigert & Bergström: works 1986-2016 som ges ut av förlaget Art and Theory och som redovisar konstnärsduons 30-åriga verksamhet.

Efter föredraget serveras en lunch i Bådan Buffet & Café och det ges tillfälle att samtala med konstnärerna.

Om Bigert & Bergström
Mats Bigert och Lars Bergström träffades 1986 på Konsthögskolan i Stockholm och har sedan dess arbetat som konstnärsduon Bigert & Bergström. Under 30 års tid har de skapat en mångfald av konstverk i form av installationer, filmer och skulpturer som alla har klimatet som gemensam utgångspunkt. Med sin konst belyser de frågor om människans påverkan på klimatet utifrån ekologi och hållbarhet; faktorer som är väsentliga för framtida livsomständigheter.

Från den 27 oktober 2017 och till och med den 25 februari 2018 presenteras Bigert & Bergströms konstnärskap i en större retrospektiv utställning i Artipelags konsthall.

Om Artipelagstiftelsen
Björn och Lillemor Jakobson, Artipelag med flera har grundat Artipelagstiftelsen. Stiftelsens ändamål är att främja kultur, miljövård och vetenskaplig forskning. Stiftelsen ska i sin verksamhet främja dessa ändamål och därvid särskilt beakta barns och ungas rätt till kultur, kulturupplevelser, bildning och till att kunna utveckla sina skapande förmågor.

Stiftelsen ska i sin verksamhet också främja naturvården, särskilt i den svenska skärgården, genom att skydda och bevara värdefulla områden och arter, samt naturskogsliknande eller kulturpräglade skogar, samt främja människors behov av att kunna nyttja sådan natur.

Stiftelsens ändamål kan också främjas att priser eller stipendier utdelas i stiftelsens namn.

Prisutdelning tisdagen den 23 maj
En buss avgår från Vasagatan kl 10.30 och anländer till Artipelag ca 11.00.

11.00 Inledande mingel
11.30 Prisutdelning där stiftarna Björn och Lillemor Jakobson överlämnar priset
11.45 Fredrik Moberg håller ett föredrag och presenterar konstnärernas arbete och den nya boken
12.30 Sopplunch i Bådan Buffet & Café
13.30 Buss tillbaka mot Vasagatan avgår

Intresseanmälan

För att anmäla intresse för att delta vid prisutdelningen vänligen maila presskontakt Gustav Idhammar. Uppge namn samt vilket medium du representerar.

Länkar

Pressbilder finns i Artipelags pressrum >>
Hemsida för Bigert & Bergström >>

Presskontakt

Gustav Idhammar, Artipelag, gustav.idhammar@artipelag.se, tel +46 (0)70-710 53 55

Om Artipelag
Artipelag är en världsunik mötesplats där konstutställningar, kulturella aktiviteter, arkitektur, musik, eventmöjligheter, svensk design och god mat lever sida vid sida med den vackra skärgårdsmiljön. Artipelag är beläget på Hålludden som ligger på Värmdö, ca 20 min med bil från Stockholms city. Byggnaden omfattar 10 220 kvm och är varsamt placerad bland tallar och klippor med storslagen utsikt över Baggensfjärden. Artipelag är ritat av den framlidne arkitekten Johan Nyrén.