Buss sommar

Förkortad restid med lokaltrafiken

Söndagen den 15 december 2019 ändrades dragningen för SL:s buss 468. När resenärer nu kommer med buss från Slussen är det inte längre nödvändigt att åka hela vägen till Gustavsbergs centrum för att byta till bussen mot Artipelag.

Nu kan byte till linje 468 ske redan vid Värmdö marknad, som är den första hållplatsen efter att linje 474 nått Värmdö och lämnat motorvägen. Detta kortar restiden från Slussen till Artipelag med cirka 15 minuter – resan tar nu cirka 35 minuter, jämfört med tidigare cirka 50 minuter.

Notera att buss 468 mot Artipelag avgår från hållplatsen på motsatt sida av vägen. Efter avstigning behöver ni alltså korsa övergångsstället för att hamna rätt.

Tidtabell för buss 468 kan ses på SL:s hemsida. Vänligen planera din resa, så att din buss från Slussen matchar avgångarna mot Artipelag från Värmdö marknad.

Våra direktbussar fortsätter gå som vanligt med dagliga avgångar från Vasagatan 24.