Håll Sverige Rent event.

Håll Sverige Rent konferens

I mitten av november 2015 höll stiftelsen Håll Sverige Rent ett hållbart och miljömärkt heldagsevent på Artipelag. Totalt samlades ca 200 inbjudna deltagare för workshops, konferens, kaffepaus och lunch. Entrén och den stora foajén nyttjades som utställningsplats för stiftelsens sponsorer.

Håll Sverige Rent valde Artipelags Artbox Meetings-paket för konferensen, där förutom Artboxen, entréhallen, Studion och Artistrummet användes.

Konferensen på hsr.se >>

”Artipelag skapade enastående förutsättningar till att föra människor samman.”

– Sharon Emanuel, projektledare på Håll Sverige Rent
Fotocollage

"Med sin unika arkitektur i en miljö som är synnerligen svårslagen, blev Artipelag den absolut perfekta inramningen för Håll Sverige Rents konferens. Artipelag skapade enastående förutsättningar till att föra människor samman i kunskapsmöten och för samtal kring angelägna samtidsfrågor.

Vi valde Artipelag av flera anledningar. En betydelsefull anledning handlar förstås om skärgårdsmiljön och havet. En miljö som tydligt synliggör vikten av att vi tar hand om vår natur och vår omgivning på ett hållbart sätt. Dessutom förstod vi snart i den initiala planeringen att det fanns en stor vilja att i dialog med oss, skapa en konferens som tillgodosåg våra specifika behov avseende att skapa förutsättningar för både lärorika föreläsningar i plenum men även i mindre seminarier – och inte minst fruktbara möjligheter till mingel och nätverkande.

Både planering och genomförande har kännetecknats av stor professionalism på alla tänkbara sätt. Vi är mycket nöjda!"

– Sharon Emanuel, Projektledare Håll Sverige Rent