Artipelagkampen med Öppet Hav

Artipelagkampen

Ofta säger en bild mer än ord. Att utmanas och få lyckas tillsammans är en härlig känsla som stärker gemenskapen och vi-känslan. När det dessutom finns möjlighet för alla att bidra utifrån sina förmågor blir glädjen än större. Av den anledningen är det inte så konstigt att Artipelagkampen är en utav våra mest populära och uppskattade aktiviteter och kan genomföras året runt.

Varje uppdrag är värt olika mycket poäng och av olika karaktär vilket innebär att laget måste prioritera och
dra fördel av lagets olika förmågor för att samla så många poäng som möjligt.Varje lag får ett häfte och en sjösäck med diverse material och en kamera, och ska under tidspress lösa så många uppdrag som möjligt. Uppdragen ställer olika krav på gruppens förmågor och kan bestå av t ex tankenötter, att finna platser och kodord, bonustävlingar, fotouppdrag, att tillverka något etc. Tävlingen avslutas med en gemensam målgång där lagen får redovisa några utav uppdragen.

Tidsåtgång cirka 1,5 timmar.
Startavgiften är 5 000 kronor.
Priset per person är 295 kronor.

Artipelagkampen med RIB-båt

Artipelagkampen finns även i en utökad version där turer med RIB-båt ingår.

Minsta antal är 20 personer.
Tidsåtgång cirka 2 timmar.
Startavgiften är 8 000 kronor.
Priset per person är 495 kronor.

Alla priser är exklusive moms. Arrangeras i samarbete med Öppet Hav.