Vi främjar kultur, miljövård och vetenskaplig forskning

Lillemor och Björn Jakobson, Artipelag AB med flera har grundat Artipelagstiftelsen. Stiftelsens ändamål är att främja kultur, miljövård och vetenskaplig forskning. Stiftelsen ska i sin verksamhet främja dessa ändamål. Stiftelsen ska i sin verksamhet också främja naturvården, särskilt i den svenska skärgården, genom att skydda och bevara värdefulla områden och arter, samt naturskogsliknande eller kulturpräglade skogar, samt främja människors behov av att kunna nyttja sådan natur.

Priser och stipendier som främjar stiftelsens ändamål kan också utdelas.

Den som vill stödja Artipelagstiftelsen är välkommen att sätta in pengar på Artipelagstiftelsens bankgiro 558-6037 eller SEB, konto 5182-11 059 66.

Har du frågor om Artipelagstiftelsen? Vänligen kontakta Monica Lilja.

close

Vill du ta emot Artipelags nyhetsbrev?